Tìm hiểu việc Đàn ông ngoại tình để được hạnh phúc hơn trong hôn nhân

Hiện nay, dù lên án nhưng hầu hết mọi người đều thừa nhận đàn ông ngoại tình là chuyện không hiếm và “cái lý” được họ đưa ra có vẻ cũng rất thuyết phục. Ngoại tình là hành động đi ngược lại đạo đức và cả quy định của pháp luật nhưng dưới góc độ tâm lý, đó là một hệ quả của cảm xúc nào đó, cảm xúc thể hiện cả bản năng giới…

"Tìm hiểu việc Đàn ông ngoại tình để được hạnh phúc hơn trong hôn nhân"