Chia sẻ về quy định về công bố thực phẩm thường

Từ ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế nghị định 38/2012/NĐ-CPhướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP sẽ thay đổi cơ bản phương thức quản lý như đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, biểu mẫu, phương thức công bố, đăng ký.

Tham khảo: Công bố sản phẩm

Quy định về công bố thực phẩm thường như thế nào?

Theo nghị định 15 thì chúng ta xét nghiệm một số chỉ tiêu đối với thực phẩm thường thông tin cụ thể trong nghị định 8-1

Ngoài ra phải xét nghiệm 1 số chỉ tiêu theo nghị định 8-2 về giới hạn vi sinh vật trong thực phẩm.

Thủ tục tự công bố sản phẩm thường?

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiền an toàn thực phẩm.
 • Mẫu sản phẩm, mẫu nhãn hoặc hình ảnh sản phẩm.
 • Certificate of analysis ( CA) – Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng có đủ chỉ tiêu theo quy định (Sản phẩm nhập khẩu).

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

 • Chuẩn bị Giấy phép kinh doanh có ngành nghề phù hợp;
 • Chuẩn bị Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Chuẩn bị Hợp đồng gia công (nếu là đơn vị thương mại);
  Chuẩn bị Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm;
 • Nhãn sản phẩm phải đúng theo quy định hiện hành và giống với nhãn dự thảo trong hồ sơ tự công bố;
 • Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về mọi thông tin của sản phẩm khi đã tự công bố;
 • Doanh nghiệp sẽ bị phạt về những lỗi sai khi cơ quan chức năng tiến hành hậu kiểm về sau;

Xem thêm: Tư công bố sản phẩm

Thời gian hoàn thành có tự công bố bao bì thực phẩm

 • Công bố sản phẩm03 Ngày làm việc
 • Kiểm nghiệm sản phẩm07 – 10 Ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *