Tham khảo về dịch vụ luật sư biquyetchung.com đăng ký bản quyền tác giả

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh việc phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm, cụ thể Chúng tôi tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả như sau:

Tham khảo: Tư vấn tranh chấp lao động

Những tác phẩm thuộc đối tượng đăng ký bản quyền tác giả

+   Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

+  Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

+   Tác phẩm báo chí;

+   Tác phẩm âm nhạc;

+   Tác phẩm sân khấu;

+   Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

+   Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

+   Tác phẩm nhiếp ảnh;

+   Tác phẩm kiến trúc;

+   Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

+   Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

+   Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền cần chuẩn bị các tài liệu như hướng dẫn sau đây:

  1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

+   03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

+   Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng 1 bản);

+   Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

+   Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự) – 1 bản (theo mẫu);

+   Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

  1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

+   03 bản mẫu tác phẩm gốc;

+   01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);

+   01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công

chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;

+   Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);

Xem thêm: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

+   Hợp đồng giao việc giữa chủ sở hữu tác phẩm(pháp nhân) và tác giả (cá nhân), trong trường hợp tác giả thực hiện tác phẩm theo nhiệm vụ được giao và hưởng lương hoặc trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm bỏ toàn bộ chi phí để tác giả thực hiện tác phẩm.

+   Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;

+   Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);

+   Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá dịch vụ luật sư Sở hữu trí tuệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *